THIẾT KẾ THI CÔNG SHOWROOM CỎ MỀM STORE – TRẦN ĐĂNG NINH

Inspiration comes of working every day.

Share this post

Thông tin dự án

Khi tìm đến chúng tôi, Dược sĩ Cỏ - CEO, Founder của Cỏ Mềm đã nói với chúng tôi rằng: “Lành và Thật” là 2 yếu tố làm lên các sản phẩm của Cỏ Mềm. Chị muốn tất cả những “ngôi nhà của Cỏ” truyền tải được thông điệp đó đến cho khách hàng. CompA Design vinh dự khi được góp phần nhỏ của mình vào việc lan tỏa những dòng sản phẩm làm đẹp không gây hại cho sức khoẻ cộng đồng và hoàn toàn do các dược sĩ có tâm và có tầm của Việt Nam sản xuất.