Thiết kế thi công Quán Trà Sữa SayTea – Xuân Thủy, Hà Nội

Inspiration comes of working every day.

Thông tin khách hàng

  • Khách hàngAnh Hiếu
  • Diện tích60m2
  • Phong cáchPop art
  • Thời gian thực hiệnTháng 10/2017
  • Địa chỉXuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

Related Projects

Thiết kế thi công Quán Trà sữa Sancha - Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội

Thiết kế Nhà hàng, Cà phê, Trà sữa

Thiết kế thi công Quán Trà Sữa Gong Cha - thành phố Vinh

Thiết kế Nhà hàng, Cà phê, Trà sữa

Thiết kế thi công Vườn Bia

Thiết kế Nhà hàng, Cà phê, Trà sữa

Thiết kế thi công TIME BIA-Quan Hòa

Thiết kế Nhà hàng, Cà phê, Trà sữa